Find mere om:
Kunsten at skræmme de rigtige væk | musik.guide.dk

Kunsten at skræmme de rigtige væk

Den danske buddhistlama Ole Nydahl laver skræmmemanøvrer for at jage de dumme og de moraliserende væk.

Næsten hver dag året rundt ankommer Ole Nydahl til en ny by, og han har just været på dansk visit. Det blev til foredrag i København og i Århus, før han rejste videre rundt i verden. Vi fangede ham i Buddhistisk Center København, der har hjemme i en villa på Svanemøllevej. Trods den heftige rejseaktivitet vil han ikke kaldes missionær, fortæller han.

»Nej, for missionærer siger: Mit er rigtigt, og dit er forkert. Jeg tror på ingen måde, at alle folk skal være buddhister. Men der findes nogle mennesker jorden rundt, som har gavn af at høre om buddhisme og lære af den. Vi synes, at begavede folk skal have mulighed for at høre os og se, om vores hat passer dem.«

Buddha i offensiven
I de tibetanske Himalaya-bjerge blev Ole Nydahl udvalgt som lama. Det var i begyndelsen af 1970'erne, og siden har han grundlagt over 500 buddhistiske centre rundt omkring i verden, hovedsageligt i vestlige lande. Men han vil ikke rekruttere tilhængere for enhver pris, så han anstrenger sig faktisk for at skræmme personer væk, der ikke passer ind.

»Jeg irriterer bevidst mine tilhørere. Eksempelvis viser jeg min glæde ved seksualitet, ikke med slimede historier, men ved åbenlyst at kigge på damerne. Det betyder, at alle moralisterne, de stive, kedelige folk, ikke kommer i centrene. Derefter siger jeg noget, som i hvert tilfælde tidligere ikke var politisk korrekt, om islam. Jeg begyndte allerede for 30 år siden at fortælle, hvor farlig islam er, at den kan ødelægge vores frihed og vores kvinder. Så forsvinder de, der ikke kan tænke. På den måde slipper jeg for de moraliserende og for de uintelligente, og så er resten mine dejlige elever.

Jeg har set buddhistiske centre blive klistret til af folk, der vil sidde og sige »om sweet om«, sammenblande alle mulige ting og fortælle om deres møde med Sai Baba (indisk guru, red.), og hvad ved jeg. Og derfor laver jeg den skræmmemanøvre.«

Hvordan ser du mulighederne for buddhisme i Vesten?

»Mange i Vesten vil gerne have buddhismen. De vil gerne opleve noget. De vil gerne have meditationen, en klar vej, et klart mål. Buddhisme i Østen er derimod kraftigt på vej ned. Til fordel for kristendom. Og det synes jeg, er i orden, fordi buddhismen derude er blevet så stiv og uforståelig. Den er kommet så langt væk fra folks liv, at folk ikke længere kan identificere sig med den.«

Det rige liv
»For nogle få år siden var eksempelvis Korea rent buddhistisk. I dag har landet 40 pct. kristne. Og de kristne derude er ofte de mest spændende folk. Buddhisterne i Korea savner, at nogen gør noget for dem, og derfor appellerer dét, at Jesus døde på sit kors, til dem, for det er noget, de aldrig før har haft. Jeg er ikke i tvivl om, at kristendommen vil blive større i Østen.«

Du vil gerne have folket med og er kendt for en ligefrem og ikke-elitær facon.

»Jeg vil bare have, at folk skal have det godt. Jeg har haft et dejligt liv med en masse

kærlighed omkring mig, kærlige forældre, pragtfuld kone. Jeg ønsker, at andre skal have mulighed for et ligeså rigt liv.«

Buddhistisk Center København blev grundlagt i 1972 af Ole Nydahl og hans kone, Hannah Nydahl, der døde sidste år. Den buddhistiske linje, som Ole Nydahl tilhører, hedder Karma Kadjy, en af fire store buddhistiske skoler fra Tibet. Da Ole Nydahl ankommer til centret få minutter før dette interview, bliver han modtaget af en gruppe buddhister, omkring 15 personer. Glæden er stor, og seancen bliver foreviget med foto- og videokamera.

Folk er lykkelige for at se dig?

»Det er mine venner.«

Jo, men, er du en mand med særlige evner, som vi andre ikke har, siden du fortjener en sådan modtagelse?

»Ja, det er klart. Jeg har fået en overførsel fra den 16. Karmapa. Jeg kan derfor give velsignelser, og jeg kan arbejde med folks indre energibaner.«

Fuld udvikling
Lama Ole Nydahl har således en privilegeret position i den buddhistiske rangorden, men skulle man få lyst til at tilbede ham som en guddom, ville det være et fejltrin. Buddhismen handler om den enkeltes udvikling og ikke om at gøre en eller anden gud tilfreds, anfører Ole Nydahl.

»Buddhisme er en spændende religion, fordi ingen tro er indblandet i den - i modsætning til de religioner, der udsprang af Det Gamle Testamente omkring Israel. De er trosreligioner, og det vil sige, at man skal tro et eller andet. Religionerne fra det fjerne Østen, det centrale Kina og Nordindien, hvad enten det er buddhisme, hinduisme eller taoisme, kan man kalde erfaringsreligioner, for målet med dem er ikke at gøre en gud glad, men derimod den fulde udvikling af mennesket.«

Du har det svært med absolutte sandheder, love, regler og guddomme?

»Kigger vi så langt tilbage i verdenshistorien, som vi kan med nogenlunde sikkerhed, har religioner, især trosreligioner, dræbt flere mennesker end politiske systemer. Men nu er de kristne blevet lempeligere, og de gør et stort socialt arbejde jorden rundt. Med islam er der anderledes; der står i deres grimme bog, at de skal erobre hele verden, og de, som ikke vil underkaste sig islam, skal slås ihjel. Sagen er, at der står mærkelige ting i Det Gamle Testamente, men jøder og kristne fandt ud af at sige: Den historie har ingen gyldighed i dag.«

Farlig arabisk lovbog
»Men muslimerne tør ikke gøre det samme, og det gør dem farlige. Islam er ikke så meget en religion, men mere et politisk system baseret på en arabisk lovbog, som man prøver at presse ned over Vesten. Og altid går det ud over kvinderne.«

Dét er en overraskende hård og kontant udmelding fra en buddhist. I forekommer ellers venlige, imødekommende og tolerante.

»Min tolerance holder op, hvor andres intolerance begynder. Jeg har en dejlig mor, kone og skønne kvindelige elever, og jeg bliver meget muggen og ubehagelig, hvis jeg ser kvinder blive behandlet dårligt. Jeg vil pointere: Alt, hvad jeg siger her, siger jeg som dansk privatmand, og det er vigtigt at slå fast. For Buddha understregede, at intet af det, han sagde, var politisk. Han søgte blot at træne os til at nå et plan, hvorfra vi er i stand til at træffe begavede valg. Jeg taler altså som en privatmand - der nok kigger lidt længere end de fleste, fordi jeg har mediteret i 40 år.«

Alt er ikke relativt
Folk vender sig til det, du kalder trosreligioner, for at finde svar i en kompliceret tilværelse. For at finde stabile værdier. En kritik af buddhismen kunne være, at den fører til relativisme, fordi den ikke forsvarer absolutte sandheder.

»Det passer på ingen måde. Det første, Buddha talte om, var, at der er ting, der bringer lykke, og ting, der bringer lidelse. Buddhisme er en erfaringsreligion; gør man dårlige ting, får man det dårligt. Vi har meget klare belæringer om årsag og virkning. Buddha siger ikke: »Det må du ikke!« Han siger: »Hvis du gør det ene, får du ét resultat, hvis du gør det andet, får du et andet resultat.« Han fortæller os, hvordan tingene er, og så må vi selv vælge som voksne mennesker. Han belærer os om, hvordan man får et rigt indre liv, hvordan man skaber ligevægt mellem medfølelse og visdom, så man hverken bliver rørstrømsk eller stiv og bureaukratisk. Og hvordan man kan opnå det højeste syn, opleve alle væsener som mulige buddhaer, se alt som frisk og nyt og strålende, hele tiden. Det er meget klart.«

Men for en vestlig betragter kan buddhismen forekomme ret uklar. Eksempelvis kan fænomenet genfødsel være svært at forholde sig til. Kan du forstå det?

»Ja, hvis man tror, at hjernen skaber intellektet og sindet, så er det fuldkommet ulogisk med genfødsel. For enhver kan forestille sig, hvordan hjernen ser ud, når den har ligget et par uger i graven. Men anskuer man hjernen som radioen og ikke som radiostationen, som modtageren og ikke som senderen, og ser man sindet som en strøm af indtryk, energi og bevidsthed, er genfødsel ganske logisk, synes jeg. Anskuer man det sådan, kan man måske bedre forstå, at hver gang vi dør, når sanseindtrykkene holder op, så kommer det underbevidste op, og man drager af sted for at vælge sine fremtidige forældre. Har man været god, kommer man til Danmark eller Schweiz, har man været dårlig, havner man i Etiopien eller Congo. Det er ikke så svært.«

Blik på 68
Buddhismen strømmede til Vesten i 1960'erne, da Ole Nydahl var ung. Perioden kritiseres af mange, fordi ungdomsoprørets værdier i dag kan forekomme naive og verdensfjerne. Men Ole Nydahl påpeger, at nogle af de drømme, de unge havde, i dag er virkeliggjorte, og han mindes tiden med lige dele glæde og sorg.

»Vi havde en masse smukke tanker dengang, mens vi lyttede til The Beatles og The Rolling Stones og røg hash. Vi var en gruppe på 30-40 folk på Christianshavn dengang, bl.a. Eik Skaløe og andre intelligente folk, men hele holdet er desværre væk - på grund af stofmisbrug. Ingen stoffer kan gøre dig glad. Det eneste, stofferne gør, er at presse al den glæde, man ville have haft over en lang periode, sammen til en kort oplevelse. Det var sørgeligt at se, for der var rigtig meget godt i de mennesker. Min kone og jeg var lykkelige at møde lamaerne i Tibet og kunne derfor holde op med stofferne, og det hjalp os igennem. Alle de andre døde.«

Ikke kun buddhisme kom til Vesten dengang, også alle mulige mystiske new age-fænomener fra Østen dukkede op. Ole Nydahl sætter en fed skillelinje mellem buddhisme og new age.

»New age har massevis af fingre, der peger i alle mulige retninger - new age er institutionaliseret ønsketænkning. Det så vi meget i 1960'erne, da der var megen forvirring, men i dag er new age helt i knæ. New age er ganske enkelt for uklar.«

tom.hermansen@jp.dk

Blå bog

Ole Nydahl

Født 1941 i København.

Tog på bryllupsrejse til Tibet i 1968/69 med sin nu afdøde kone,

Hannah Nydahl. De mødte den 16. Karmapa, som er overhoved for

Karma Kadjy Skolen.

De blev de første vestlige elever af Karmapa og studerede og mediterede under hans vejledning indtil 1972. Da sendte Karmapa dem til Vesten med besked på at grundlægge vestlige Karma Kadjy centre. Det har resulteret i omtrent 500 centre verden over.

Lama Ole Nydahl er yogi og lægmand, hvilket indebærer, at hans foredrag og kurser primært er for lægmænd, dvs. folk som ikke er nonner/munke, men derimod lever aktive liv i samfundet.

Han er vild med hurtige biler og er entusiastisk faldskærmsudspringer, hvilket nær kostede ham livet i 2003.

Har udgivet bøger på flere sprog.

Se også: www.lama.ole-nydahl.org

Læs også
Loading...
Mest læste på musik.guide.dk
Loading...