Find mere om:
Friske øjne på dansk-franske relationer | musik.guide.dk

Friske øjne på dansk-franske relationer

Historie: Forholdet til Frankrig har været underbelyst i forhold til England, men det forsøges der nu rettet op på.

Eric Lerdrup Bourgois

og Niels Høffding (red.):

DANMARK OG NAPOLEON

360 s., 329 kr.

Hovedland

Er udkommet

[x] [x] [x] [x] [x]

De store verdenshistoriske begivenheder under Revolutionskrigene og Napoleonskrigene fra 1792 til Napoleons nederlag ved Waterloo i 1815 har været markeret i form af ”jubilæumshistorier”, som ret uforskyldt har været associeret blandt faghistorikerne med letskrevne venstrehåndsarbejder.

Snarere skal de ses som velkomne lejligheder til at nyoptage væsentlige emner og begivenheder, som igennem længere tid - ikke sjældent i et århundrede eller mere - har sovet tornerosesøvn. I tillid til at de gamle historikere nok havde ramt rigtigt og fået det væsentligste med. Hvilket gang på gang viser sig ikke at have været tilfældet.

For Danmarks vedkommende kan man pege på Revolutionen i 1789, Slaget på Rheden i 1801 og nu senest Københavns bombardement og englændernes ran af flåden i 1807. Og nordmændene er i fuld gang med på ny at udrede trådene i 1814, da deres forfædre i en kort lysende sommer erklærede deres land frit og uafhængigt.

200 år siden
Det er nu 200 år siden, at Danmark blev tvunget ind i Napoleonskrigene - på taberens side, skulle det vise sig. De dansk-franske relationer er så småt ved at blive taget op med friske øjne og nu også med uhindret arkivadgang. Og med det ikke ganske urimelige synspunkt at relationerne til Frankrig har været underbelyste i forhold til flådemagten England. Trods bogens titel og omslag vil særligt Bonaparte-interesserede dog nok føle sig en kende skuffede. Hvilket Napoleonsyn har danske historikere egentlig haft gennem tiden? For at de har haft et sådant, er vel givet? Frederik 6. har jo ikke kunet bære skylden for krig, statsbankerot og tabet af Norge helt alene.

De to redaktører har sammen med deres 13 forfatterkolleger præsteret en antologi over forbindelserne mellem Danmark og Frankrig - Napoleon selv ser vi knap så meget til.

Forfatterne er meriterede historikere med tyngdepunktet i politisk og militær historie, og de understøttes af velskrivende kunst- og kulturhistorikere. Flere af illustrationerne har nyhedens interesse. Og læsningen understøttes af en velgennemtænkt redigering. Pladsen tillader ikke 15 forfatterpræsentationer og ej heller fremhæven af individuelle bidrag og synspunkter. Når det franske aspekt indledningsvis karakteriseredes som underbelyst, skal årsagen nok for en del være rent sproglig. Mange studenter har faktisk aldrig stiftet bekendtskab med fransk i gymnasiet. Men det kan læres. Og bogen demonstrerer, hvor meget vi går glip af, hvis vi blot lader stå til og accepterer tingenes tilstand.

kultur@jp.dk

Læs også
Loading...
Mest læste på musik.guide.dk
Loading...