Find mere om:
Danskens vej til tryghed | musik.guide.dk

Danskens vej til tryghed

I kampagnen op til den nylige valgkamp hørtes ordet velfærd ganske ofte.

Ole Feldbæk, Anne Løkke og Steen Leth Jeppesen:

DRØMMEN OM TRYGHED

Tusind års dansk forsikring

478 sider, ill., 299 kr.

Gads Forlag

Er udkommet

[x] [x] [x] [x]

I denne bog drejer det sig mest om velfærdens forgænger, trygheden - mere præcist, jo længere man kommer frem i historien, om danskens vej til at sikre et godt liv ved at forsikre sig. Altså ved at indgå aftaler om spredning af den økonomiske risiko ved at leve.

Hermed er man kommet temmelig langt væk fra meget gamle dages bestræbelser for at skabe tryghed i form af menneskeofringer, blæsen i lurer, og - mere håndgribeligt - bygning af volde og kanaler til at holde uønskede personer borte.

Det var før år 1000, hvor den første af bogens forfattere, professor, dr. phil. Ole Feldbæk, tager fat på at skildre drømmen om tryghed indtil 1850.

Det sker som et led i en stofmættet danmarkshistorie for perioden, hvor Feldbæk især dvæler ved socialhistorien. Han fastslår, at Grevens Fejde 1533-36 var den mest utrygge periode i Danmarks historie.

Første forsikring


I almindelighed fik bønderne, der jo udgjorde langt hovedparten af befolkningen, tryghed gennem landsbyens fællesskab, selv om nyere forskning har påvist, at også vennetjenester skulle gengældes eller tilbagebetales. Også herremanden bidrog til at skabe tryghed, mens man med byernes opkomst og vækst her kunne yde hinanden tryghed gennem dannelse af sammenslutninger som gilder og lav, altså for de bedre stillede.

Egentlig forsikring mod kommende ulykker fik man først i 1600-tallet i form af sø- og brandforsikringer. En udvej som sparekasser, hvorigennem man kunne sikre sig mod kommende arbejdsløshed og sygdom, hører til i perioden efter 1850, som dr. phil. Anne Løkke skildrer i et ligeledes meget indholdsrigt kapitel.

Der indledes med Henrik Pontoppidans skildring af husmandsfamilien, der mister sin fedegris, en ulykke så stor, at »Vorherre hellere måtte have taget et af børnene.«

Sygekassen


Derefter følger mange interessante detaljer, der bl.a. vedrører kreaturforsikringer, sygekasser og de første sociallove i 1890 - der delte befolkningen i tre dele: De bemidlede, de værdige ubemidlede og uværdige ubemidlede.

For ikke at tale om et specielt spørgsmål som: Gælder forsikringen, når man dør under en duel? Svaret var, at det gjorde den, hvis den dræbte var utilregnelig, eller hvis han havde betalt selvmordspræmie i tre år.

Tid for pensionen


Også arbejderbevægelsen, der ikke bare drømte om trygheden, men krævede den, og socialminister K.K. Steinckes store socialreform 1933 skriver Anne Løkke informativt om.

Forsikringen i velfærdsstatens tid fra 1950 behandles af en mand af faget, direktør Steen Leth Jeppesen.

Han sætter velfærdens fødsel til 1950'erne, da folkepensionen blev vedtaget i en ikke særlig velhavende tid for det danske samfund. Folkepensionen understregede statens rolle som hjælper, når borgere blev udsat for invaliditet og arbejdsløshed.

Men alligevel har et moderne udviklet samfund fortsat brug for et stabilt pengesystem, som forsikringsvæsenet er en vigtig del af, fastslår Leth Jeppesen.

”Drømmen om tryghed” giver både god almen historisk viden til os alle og nyttigt baggrundsstof til forsikringsfolk.

Læs også
Loading...
Mest læste på musik.guide.dk
Loading...